Przeglądy budowlane Zielona Góra Przegląd, Powiat Zielonogórski Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy silidnie i fachowo.65-057 Rzezczypospolitej 5 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Zielona Góra. Przeglądy roczne Zielona Góra, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Zielona Góra, ekspertyzy Ireneusz Górka sekretarz@powiat-zielonogorski.pl promocja@powiat-zielonogorski.pl lubuskie 68 4527500

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Zielona Góra
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Zielona Góra
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Zielona Góra
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Zielona Góra
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Zielona Góra

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Zielona Góra
kontrole techniczne budynków Zielona Góra

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Zielona Góra Portal Zielona Góra Miasto Zielona Góra Przeglądy techniczne Zielona Góra Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku